Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Yenişehirli Avni Kimdir? Hakkında Bilgi

Yenişehirli Avni Kimdir?

Yenişehirli Avni Kimdir?

(1827 Yenişehir-1883 İstanbul)divan şairi. Asıl adı Hüseyin'dir. Babası Ebubekir Paşa ve Tuncala mutasarrıfı Abdurrahman Sami Paşa'dan özel öğrenim görerek yetişti. Divan kâtipliği göreviyle Vidin'de, Bağdat'ta (1859), Tahriri Emlak Komisyonu'nda görevli olarak Gelibolu'da, Bidayet Mahkemesi üyeliği ile İstanbul'da bulundu. 19. yüzyıl divan edebiyatının en güçlü şairi sayılan Avni, rahat ve güzel söyleyişiyle, yaşadığı dönemde yenilikçi edebiyat adamlarının da benimsediği değerler arasına girdi. Basılmış "Divan"ı (1888) ve "Mesnevi" çevirisi vardır.

Dost Site