Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

kimdir? ile ilgili bilgi kaynakları

(683-734), Kutlug Han ile başlayan II. Göktürk Devleti hükümdarı. Babası Kutlug İlteriş Han'dır. Amcası Kapgan Han'ın ölümü üzerine han oldu (716). Kardeşi Kültigin'in yardımıyla, büyük iç ayaklanmala... devam
(1765 Hotin - 1808 İstanbul)Osmanlı devlet adamı. Yeniçerilikten yetişmedir. Rusçuk ayanı oldu. Silistre'yi de ele geçirerek etki alanını genişletti. 1806 yılında Çarlık Rusyası ile Osmanlı Devleti ar... devam
(1918 Cranston/Rhode Island-1983 Los Angeles/ABD)Amerikan film yönetmeni. Bir süre J. Renoir ve C. Chaplin'e asistanlık yaptıktan sonra film yönetmenliğine başladı (1953). Filmlerinde insanlığın durum... devam
Sir Joseph Wilson Swan, (1828-1914) ünlü İngiliz fizikçi ve kimyager. Hayatı ve Çalışmaları 31 Ekim 1828'de Newcastle yakınlarındaki Sunderland'da doğdu, 27 Mayıs 1914'te Londra'nın güney... devam
(1908 Paris-1986 Paris), Fransız yazarı. Felsefe öğrenimi gördü. Marsilya, Rouen ve Paris'te öğretmenlik yaptı. 1943 yılında bu meslekten ayrılarak kendini yazarlığa verdi. J. P. Sartre ile varoluşçul... devam
(1919 Bandırma-1999 İstanbul), şair, deneme yazarı. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı (1948). Uzun yıllar Ankara'da ve İstanbul'da iş müfettişliği,... devam
(1915 İstanbul) şair, yazar. İlköğrenimini Kadıköy 35. İlkokul'da (1928), ortaöğrenimini Kadıköy Ortaokulu (1931) ve Ankara Gazi Lisesi'nde (1936) tamamladı. Toplumbilim öğrenimi için gittiği Belçika'... devam
(1914 İstanbul-1953 Ankara), yazar. Kabataş Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'ye gitti. Cambridge Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Yurda dönünce Dil veTarih-Coğrafya Fakültesi'ne ... devam
Sponsorlu Bağlantılar
(1901 Tortum - 1974 İstanbul), yazar. Ortaöğrenimini Kayseri ve İstanbul liselerinde, yükseköğrenimini İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı (1925). Bir süre Ankara Lisesi'ndeki edebiy... devam
(1838 İstanbul-1910 İstanbul), yazar, gazeteci. Enderun'da yetişti. İlk önemli siyasal gazetelerden Basiret'i çıkardı (1869-1876). Özellikle Abdülaziz döneminde (1861-1876) Namık Kemal ve Ali Suavi'ni... devam
(1488, ? - 1563 Dimetoka), Osmanlı sadrazamı. Arnavut kökenli devşirmedir. Sarayda eğitim gördü. 1512 yılında, saray dışı görevlere atandı. Çaldıran Savaşı'na katıldı; Kastamonu, Aydın sancakbeylikler... devam
(?-1555 İstanbul) Kanunî dönemi sadrazamlarından. Enderun'dan yetişmiştir. Kapıcıbaşı, mir-i âlem ve yeniçeri ağası oldu. Daha sonra Rumeli Beylerbeyliği'ne atandı. Bu görevdeyken Estergon Kalesi'nin ... devam
(1707 Somersetshire - 1754 Lizbon), İngiliz romancısı, oyun yazarı ve gazetecisi. Soylu bir aileden gelmesine karşın, tüm yaşamı para sıkıntısı içinde geçti. Eton Koleji'nden sonra hukuk öğrenimi için... devam
Arabistan Yarımadası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşayan ve Arapça konuşan çeşitli kavimlere verilen genel ad. Bu ad, ilk kez, Kuzey ve Orta Arabistan'da yaşayan bedevîler için kullanılmıştır. 7. yü... devam
(?-1521, ?), I. Süleyman zamanında Osmanlılara karşı ayaklanan ve Memlûk Sultanlığı'nı yeniden kurmak isteyen Memlûk beyi. Osmanlı ordusu Suriye'yi ele geçirip Mısır'a doğru ilerlerdiği sırada Memlûk ... devam
Fransız matematikçi (1591 - 1661). Asker olduğu sıralar La Rochelle kuşatmasına katıldı. 1635'ten sonra Paris'e gitti; burada Bilimler Akademisi'nin bir ön çalışması niteliğinde olan v... devam
(613 Mekke - 678 Medine)İslâm dininin kurucusu Muhammet'in eşi, Halife Ebubekir'in kızı. Çok küçük yaşta Muhammet ile evlendi (6 ya da 9 yaş). Ali'nin halifeliğine, kişisel kininden dolayı karşı çıktı... devam
Ezop (Yunanca: Aisopos), İ.Ö. VI. yy'da yaşadığı varsayılan eski Yunan masalcıdır. Kahramanları hayvanlar olan masallarıyla büyük ün kazanmış olan Ezop'un yaşamıyla ilgili bilgiler kesin değildir. ... devam
(1925 Çorum)oyun yazarı. Yaşamını şöyle anlatıyor: "Babam öğretmendi. İlkokul üçüncü sınıfta sahneye çıktım. Bu, 25 yaşlarıma kadar sürdüyse de aktör olamadım. Tahsilimi sorarsanız, liseye devam ettim... devam
(1913 Boğazlıyan - 1972 Ankara)yazar, tarihçi. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tamamladı. Bir süre Kars Lisesi'nde tarih öğretmenliği yaptı. Bitirdiği fakülted... devam
(1937 Tikrit), Iraklı devlet adamı. 1957'de Baas Partisi'ne girdi. Başbakan Abdülkerim Kasım'a karşı düzenlenen başarısız bir suikast girişimi içinde yer aldı. Kendisinin de olayın içinde olduğunun an... devam
(1878 San Fransisco-1927 Nice), ABD'li kadın dansçı. Ülkesinde ilgi görmeyince Paris'e gitti (1903). Burada bazı çevrelerce eleştirilere uğradı, bazı çevrelerde ise beğeni gördü. Kurallara karşı çıkıy... devam
(1483 Fergana, Hindistan - 1530 Agra, Hindistan) Hint-Türk İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı. Babası, Timur'un torunu ve Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mırza'dır. Ömer Şeyh Mırza 1494′te ... devam
(1798 Montpellier-1857 Paris), Fransız düşünürü. Politeknik okulunu bitirdi, bir süre matematik öğretmenliği yaptı. 1817-1821 arasında Saint-Simon ile çalıştı. 1826'da düşüncelerini olumculuk (pozitiv... devam
(1893 Watertown/New York-1969 Washington), ABD'li diplomat ve yönetici. Dışişleri Bakanlığı'nda Yakındoğu İşleri Bölümü'nü yönetti (1922-1926). II. Dünya Savaşı yıllarında, gizli haberalma örgütüne gi... devam

kimdir? ile ilgili 25 içerik görüntüleniyor.

tags Cehri nedir? Kedi ve Ölüm dinamometre kan uyuşmazlığı duma eleştirileri Tasmanya Dilleri kayaların önemi ali emiri Toul inkılap tarihi disprosyum simgesi weber nedir akanyıldız nedir? buz kıran Dîvân-ı Hümâyun bahriye nedir Mirza Hüseyin Ali The Good Earth Venezia Euganea Aşık Ali İzzet Özkan ile ilgili Hegelci Felsefenin Eleştirisi Belgrad Seferi eşitsizlik selofan nedir ne yetiştirilir Gündüz Akıncı ile ilgili neleri bulmuştur doğru yol patrisi paleografi nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site