Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Âşık Ömer Kimdir? Hakkında Bilgi

Âşık Ömer Kimdir?

Âşık Ömer Kimdir?

(?, Aydın - 1707, ?)halk şairi. 1651'de yazıldığı saptanan (Prof. Pertev N. Boratav) bir şiirindeki "Vatanı aslimiz Aydın ilidir" mısraına dayanarak Aydın'da doğduğu ileri sürülmektedir. Dinsel olmayan halk şiiri türünün en güçlü temsilcilerinden biri sayılan Âşık Ömer'in, IV. Mehmet (1648-1687), II. Ahmet (1691-1695), II. Mustafa (1695-1703) dönemlerinde katıldığı savaşlardan esinlenerek yazdığı şiirler değişik çevrelerce benimsendi. Aruz ölçüsü ile yazdığı kaside, gazel ve murabbalarda başarı gösterememesine karşılık heceyle yazdığı koşma ve semailerde özgün bir şiir yarattı. Şiirleri Sadettin Nüzhet tarafından düzenlenen "Âşık Ömer, Hayatı ve Şiirleri" (1935) adlı kitapta yayımlandı.

Dost Site