Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

anhidrit ile ilgili bilgi kaynakları

Çoğunlukla jips ve kayatuzuyla birlikte bulunan, jipsten daha sert, renksiz ya da genellikle maviye, bazen de gri ve kırmızıya çalan beyaz renkte bir mineral. Jipsin su yitirmesiyle ya da 42°C'ın üzer... devam
Fiziksel özelliklerinin benzerliğinden dolayı ayrılmaları güç olan üç dimetil benzen izomerine verilen ad [C6H4(CH3)2]. Eskiden taşkömürü katranından elde edilirdi. Günümüzdeyse petrolden elde edilir.... devam
Organik bir boyarmadde (C20H14O4). Ftalik anhidrit ile fenol karışımının su çekici bir maddeyle muamele edilmesiyle elde edilir. Beyaz ya da sarımsı beyaz renktedir. Baz etkimesiyle renksiz çözeltiler... devam

anhidrit ile ilgili 3 içerik görüntüleniyor.

tags büyükada UVERTÜR NEDİR? salpausselka Ampere Andre Marie Başpiskopos Sultan İltutmuş fd sir locarno antlaşmaları ULAÇ NEDİR? Encümen-i Daniş Kardinal Mazarin bahriye üçok Barok Persler The Stars Look Down Neapolis gürültü kirliliğinin olumsuz etkileri Çurçur Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme siroz hastalığı hans albrecht bethe Vektör cebiri DNA paleontoloji kayseri ilçe üçlü ittifak nedir formül gram FKB öğretimi Jules Verne

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site