Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ksilen Nedir? Hakkında Bilgi

Ksilen Nedir?

Ksilen Nedir?

Fiziksel özelliklerinin benzerliğinden dolayı ayrılmaları güç olan üç dimetil benzen izomerine verilen ad [C6H4(CH3)2]. Eskiden taşkömürü katranından elde edilirdi. Günümüzdeyse petrolden elde edilir.
Ksilenin yükseltgenme ürünleri (ftalik anhidrit, izoftalik asit) alkid ve polyester reçinelerinin üretiminde başlangıç maddesi olan önemli maddelerdir. Ksilenin bir türevi olan tereftalik asit de, etilen glikolle birleşerek dakron verir.

Dost Site