Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anhidrit Nedir? Hakkında Bilgi

Anhidrit Nedir?

Anhidrit Nedir?

Çoğunlukla jips ve kayatuzuyla birlikte bulunan, jipsten daha sert, renksiz ya da genellikle maviye, bazen de gri ve kırmızıya çalan beyaz renkte bir mineral. Jipsin su yitirmesiyle ya da 42°C'ın üzerindeki sıcaklıklarda deniz suyunun buharlaşmasıyla, eski lagün göllerinin dibinde kalın yataklar hâlinde oluşur. Yeraltındaki tuz kubbelerinin üzerindeki kapan kayaç olarak ve hidrotermal metal cevheri damarlarına karışmış biçimde de bulunur. Kristalleri büyük taneli ya da lifli yapıda olup ender rastlanır.

Dost Site