Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ahmet Cemal Paşa Kimdir? Hakkında Bilgi

Ahmet Cemal Paşa Kimdir?

Ahmet Cemal Paşa Kimdir?

(1872 Midilli-1922 Tiflis), asker, siyasetçi ve İttihat Terakki'nin önde gelen liderlerinden. Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra devrinin pek çok aydını gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. 1908'de II. Meşrutiyet'in ilânı üzerine, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Osmanlı toplumunun yazgısı üzerinde söz sahibi kişilerden biri oldu. Balkan Savaşları'nda bir tümenin kumandanı olarak Pınarhisar ve Vize savaşlarına katıldı, ağır bir yenilgiye uğradı. I. Dünya Savaşı başlamadan önce Fransız taraftarı olduğu söylenirse de; savaş çıkıp Osmanlı Devleti, Almanlar yanında savaşa girince bütünüyle Almanların ve Enver Paşa'nın etkisi altına girdi. Osmanlı kabinesinde bahriye nazırı oldu. Fransa'da Alman kuvvetleriyle çarpışan İngiliz-Fransız kuvvetlerinin hiç olmazsa bir kısmını Mısır'a çekebilmek için, Kanal Seferi'ne razı oldu ve bu seferi gerçekleştirecek olan 4. Ordu'nun kumandanlığına getirildi. I. Dünya Savaşı, Almanların ve Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sona erince, arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı. Almanya ve Afganistan'dan sonra Rusya'ya geçti. Yeniden Afganistan'a dönmek üzereyken, Tiflis'te Ermeniler tarafından öldürüldü.

Dost Site