Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

İtiraz Nedir?

Reklamcılık terimi olarak İtiraz: Potansiyel bir müşterinin ürüne sahip olma isteğine direnmesi.
Hukuk terimi olarak İtiraz: Yapılan bir hukuki işleme veya verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi. Karşı çıkış; takışma; karşı koyma.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak İtiraz: Bir şeyin sonucunu kabul etmemek, başka türlü yapılmasını istemek.

Kadastro tespitine itiraz: Kadastro tutanaklarında belirtilen hususlara bu tutanaklar askı ilanına çıkarılıncaya kadar kadastro komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazın mutlaka bir belgeye dayalı olması gerekir.

Red kararına itiraz: Tapu sicil müdürlüklerince mevzuata aykırı görülen talepler yazılı bir kararla reddedilir. Bu redde karşı 30 günlük süre içerisinde müdürlüğün bağlı bulunduğu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu karara karşı da Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site