Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Hak Nedir?

Sosyal Bilgiler terimi olarak Hak: Doğuştan ve sonradan kazanılan insanların hayatının devam ettirebilmeleri için ve toplumsal düzeni sağlamaları amacıyla faydalandıkları her şeydir. Kişiye kanunların ve geleneklerin tanımış olduğu çeşitli yetki, özgürlük ve olanaklar.
Hukuk terimi olarak Hak: Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan yarar.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi terimi olarak Hak: 1-Adalet.

2-Adaletin, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.

3-Geçmiş ve harcanmış emek.
Edebiyat terimi olarak Hak: Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır.
Belediyecilik-Kamu Yönetimi terimi olarak Hak: Hukuken korunan yarar.
Tasavvufi-Tasavvuf terimi olarak Hak: Arapça'dır, gerçek anlamına gelir. Allah'ın güzel isimlerindendir (el-Hakk).
Kur'an-ı Kerim terimi olarak Hak: Allah.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Hak: Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir yetkidir.

Eşya hukuku açısından haklar, ayni haklar ve şahsi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ayni hak herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; mülkiyet hakkı. Şahsi hak ise sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; kira hakkı.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site