Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Mera Nedir?

Coğrafya terimi olarak Mera: Hayvan otlatılan yerler, otlak
Hukuk terimi olarak Mera: bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi
Belediyecilik-Kamu Yönetimi terimi olarak Mera: Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Mera: Bir veya birkaç köy veya beldenin hayvanlarını otlatmaları veya otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya eskiden beri bu amaçla kullanılagelen arazidir. Tapu kütüğüne değil, kamu orta malları siciline tescil edilir. Mera vasfı değişmedikçe, özel mülkiyete konu olmaz, zamanaşımı ile kazanılamaz.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site