Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Zaloğlu Rüstem Kimdir? Hakkında Bilgi

Zaloğlu Rüstem Kimdir?

ZALOĞLU RÜSTEM
İran efsânevî kahramanlarından. Ünlü İran şâiri Firdevsî'ye âit olan Şehnâme adlı eserde büyük bir kahraman olarak gösterilir. Rüstem, Türk Edebiyatında Rüstem-i Zal, halk ağzında da Zaloğlu Rüstem diye anılır. Bilhassa İranlılar ile Turanlılar arasındaki mücâdelelerde kahramanlık, güçlülük ve yiğitlik göstermiştir. Bu yüzden pehlivan, yiğit, hükümdar gibi şahısları övmek için Zaloğlu Rüstem'in adı kullanılır.

tags Zaloğlu Rüstem kimdir hakkında bilgi ile ilgili bilgiler araştırma kaynak yazılar ansiklopedik bilgi wikipedi vikipedi

Dost Site