Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Wystan Hugh Auden Kimdir? Hakkında Bilgi

Wystan Hugh Auden Kimdir?

Wystan Hugh Auden Kimdir?

(1907 York-1973 Viyana)İngiliz şairi. Öğrenimini Oxford'da yaptı. Orada "Pylon Poets" adını taşıyan burjuva aydınlar grubunun başı oldu. Yunan edebiyatı, eski İngiliz şiiri ve İzlanda efsaneleriyle (Saga) yakından ilgilendi. 1928-1929 yıllarını Berlin'de geçirdi. Daha sonra İngiltere'de öğretmenlik yaptı. 1935 yılında Thomas Mann'ın kızı Erika Mann ile evlenerek bir süre Almanya'da yaşadı. 1937'de Cumhuriyetçilerin yanında İspanya İç Savaşı'na katıldı. Faşizme karşı savaşa çağıran "Spain" (İspanya) adlı uzun şiirini burada yazdı. 1938'de Çin-Japon Savaşı sırasında Çin'e giden Auden, edindiği izlenimleri, İsherwood ile birlikte yayımladığı "Journey to a War" (Bir Savaşa Yolculuk) adlı gezi kitabında dile getirdi. 1939'da Amerika'ya göç ederek Amerikan yurttaşlığına geçti. Bu andan başlayarak komünist ideolojiden koptuğu görüldü. Toplumcu eğilimlerini büsbütün bırakmamakla birlikte, dinsel konuların yanı sıra, alaycı ve kuşkucu bir yaklaşım giderek ağır basmaya başladı. 1948'de Pulitzer Ödülü'nü aldı. Auden, köktenci bir yenilik yanlısı olarak Anglosakson şiirini derinden etkiledi. Başlıca yapıtları: "Poems" (Şiirler, 1930), "The Orators" (Konuşmacılar, 1932), "The Dance of Death" (Ölüm Dansı, 1933), "Another Time" (Bir Başka Zaman, 1940), "The Age of Anxiety" (Korku Çağı, 1947), "The Shield of Achilles" (Akhilleus'un Kalkanı, 1955), "Collected Shorter Poems 1930-1944" (Toplu Kısa Şiirler, 1930-1944, 1955), "Collected Longer Poems" (Toplu Uzun Şiirler, 1968).

tags wystan hugh auden kimdir? hakkında bilgi ile ilgili Pylon Poets Another Time The Dance of Death Ölüm Dansı Journey to a War Bir Savaşa Yolculuk

Dost Site