Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

tuyug ile ilgili bilgi kaynakları

Aruz ölçüsünün belli bir kalıbıyla yazılan dört dizelik nazım biçimi. Kafiye düzeni rubainin aynıdır. Aruzun failâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılır. Tuyug terimi "duy-" kökünden türemiştir. Cinasl... devam

tuyug ile ilgili 1 içerik görüntüleniyor.

tags ataerkillik Tiempo Mexicano The Zoo Story Mondros Mütarekesi Benevento Mastabe oynadığı filmler Abluka nedir? Deniz Fili nasıl kullanılır Consignas ağacı ne demek düzgün dairesel hareket nedir? Emülsiyonlar John Anderson doğu anadolu bölgesi nerededir? Slovakya sifon nedir icadı şarbon XIX. Yüzyıl Halk Şiiri Emma Bovary Lyakhof Tarja Halonen zekat nedir nüfusu nekadar fitopatoloji cesaret ana ve çocukları Luis Pasteur William SHAKESPEARE

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site