Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Sultan Baybars Kimdir? Hakkında Bilgi

Sultan Baybars Kimdir?

Sultan Baybars Kimdir?

(1223, ?-1277 Şam), Mısır'da Memlûk sultanı. Aslen Kıpçak kabilelerinden birine mensup bir köleydi. Eyyubî Hükümdarı Melik'üs Salih Necmettin'in Memlûkleri arasına girdi. Kısa sürede Eyyubî ordusu kumandanları arasına katılmayı başardı. Fransa Kralı Saint Louis'nin Mansura'da yenilmesinde önemli rol oynadı. Ayn Calut'ta Moğollara karşı başarısında Sultan Kutuz'a büyük yardımı dokundu. Ancak bir süre sonra onu öldürerek Memlûk sultanı oldu (1260). Sultan olur olmaz, Mısır halkına, özellikle köylülere konulmuş olan ağır vergileri kaldırdı. Moğollardan kaçarak Mısır'a sığınan Ahmet'i halife ilân etti (1261). Bu iki hareketi gerek Mısır'da gerekse tüm İslâm dünyasında onun durumunu çok güçlendirdi. Bundan sonra Suriye'deki Eyyubî emirlerini ortadan kaldırdı. Filistin'deki Haçlı kalelerini ele geçirdi. 1277'de Anadolu Selçuklu emirlerinin çağrısı üzerine Anadolu'ya bir sefer düzenledi. Karşılaştığı Moğol ordusunu yendiyse de Anadolu Selçuklu Devleti emirlerinden gereken yardımı göremediği için geri çekilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra da öldü.

Dost Site