Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Sadri Ertem Kimdir? Hakkında Bilgi

Sadri Ertem Kimdir?

Sadri Ertem Kimdir?

(1898 İstanbul-1943 İstanbul), öykü, roman yazarı. Ortaöğrenimini Üsküdar'da Askerî Rüştiye ve Üsküdar Sultanisi'nde (1914), yükseköğrenimini Darülfünun Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı (1920). Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya geçerek Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. İstanbul'da Son Telgraf gazetesindeki başyazarlığı (1924-1925) sırasında "Takriri Sükûn" yasasına aykırı hareketten İstiklâl Mahkemesi'nde yargılandı, beraat etti. Daha sonra çeşitli okullarda felsefe öğretmenliği yaptı. Matbuat Umum Müdürlüğü'nde müşavir olarak çalıştı. Kütahya'dan milletvekili seçilerek parlamentoya girdi (1939-1943). Ele aldığı konulardaki gerçekçi tutumu, zamanında çok sayıda örneği olmayan gerçekçilik anlayışının ilk çabaları olmak yönünden önemlidir. Köy yaşamını değişik bir gözle yansıtan öykülerinde işçi-işveren çelişkilerini işleyen konulara yer vermesi, yaşadığı dönem ve koşullar göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. Öykülerinin çoğu Almanca, Fransızca, Rusça ve İngilizceye çevrilmiştir. Başlıca yapıtları: "Çıkrıklar Durunca" (roman, 1931), "Silindir Şapka Giyen Köylü" (öyküler, 1933), "Bacayı İndir, Bacayı Kaldır" (öyküler, 1933), "Bir Vagon Penceresinden" (gezi notları), "Bir Varmış, Bir Yokmuş" (öyküler, 1933), "Düşkünler" (roman, 1935), "Bay Virgül" (öyküler, 1935), "Bir Şehrin Ruhu" (öyküler, 1938), "Fikir ve Sanat" (denemeler, 1939).

Dost Site