Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Sadi Yaver Ataman Kimdir? Hakkında Bilgi

Sadi Yaver Ataman Kimdir?

Sadi Yaver Ataman Kimdir?

(1908 Yanya-1994 Safranbolu)halkbilimi uzmanı. Öğrenimini Darülelhan ve konservatuvarda tamamladı (1930). Bir süre öğretmenlik ve Ankara Radyosu'nda halk müziği uzmanlığı yaptı. Karabük'te belediye başkanlığı görevinde bulundu (1942-1947). İstanbul'da Beyazıt ve Kumkapı belediye müdürlükleri yaptıktan sonra İstanbul Radyosu'na geçti. Halk müziği yayınlarını düzenledi. Folklor Derneği'ne başkan seçildi. Başlıca yapıtları: "Safranbolu Düğünleri, Oyun ve Türküleri" (1936), "Halk Sazları ve Yerli Musikiciler" (1938), "Halk Musikisinde Sessizlik ve Koro" (1941), "Halk Musikisinde Pentatonizme" (1941), "Halk Türkülerinde ve Oyunlarında Dramatik ve Temsilî Unsurlar" (1943), "Halk Müziği'nde Mizah ve Espri" (1943), "Köylerde Ortaoyunu ve Tiyatro" (1943), "Dağcıl Saz Şairlerinin Hür Fikirleri Yaymadaki Rolleri" (1944), "Karaoğlan ve Dağ Olur Meşelerde" (1943), "Âşık Naili" (1945), "Müzik Folklorumuzdan Örnekler" (1945), "Bu Toprağın Sesi", "Memleket Havaları" (1953), "Esnaf Türküleri" (1954), "Dümbüllü İsmail Efendi" (1974), "100 Türk Halk Oyunu" (1975), "Türk Halk Oyunları: 1- Barlar" (1977), "Atatürk ve Türk Musikisi" (1991), "Eski Türk Düğünleri ve Evlenme Rit'leri" (1992).

Dost Site