Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ruşen Eşref Ünaydın Kimdir? Hakkında Bilgi

Ruşen Eşref Ünaydın Kimdir?

Ruşen Eşref Ünaydın Kimdir?

(1892 İstanbul-1959 İstanbul), yazar. Ortaöğrenimini Galatasaray Sultanisi'nde, yükseköğrenimini Darülfunun Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı (1914). Yüksek Baytar ve Yüksek Muallim mekteplerinde Türkçe ve Fransızca öğretmenliğinin yanı sıra Serveti Fünun, Türk Yurdu, Donanma Mecmuası, Tedrisat Mecmuası, Dergâh, Vakit, Yeni Mecmua (1914-1918) dergi ve gazetelerinde genellikle o yılların ünlü edebiyatçılarıyla yaptığı konuşmalarla tanındı. Mensur şiir ve anıları, döneminin bugüne kalan yapıtları arasında sayıldı. Başlıca yapıtları: "Geçmiş Günler" (1919), "Tevfik Fikret" (1919), "Ayrılıklar" (1923), "Damla Damla" (mensur şiirler, 1929), "Boğaziçi, Yakından" (1938), "Atatürk'ü Özleyiş" (cephe anıları, 1957), "Atatürk'ün Hastalığı" (1959), "İstiklâl Yolunda" (1960), "Çanakkale'de Savaşanlar Dediler ki" (1961).

Dost Site