Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Roland Barthes Kimdir? Hakkında Bilgi

Roland Barthes Kimdir?

Roland Barthes Kimdir?

(1915 Cherbourg-1980 Paris), Fransız eleştirmeni ve dilbilimcisi. Orta ve yükseköğrenimini Paris'te yaptı. Macaristan'da, Paris'te, İskenderiye'de edebiyat öğretmenliği ve okutmanlık yaptı (1937-1950). Ecole Pratique des Hautes Études'de çalıştı (1960-1976). Collége de France'ta göstergebilim dersleri verdi (1976-1980). Bir trafik kazasında öldü. "Yeni eleştiri" akımının ve yapısalcılığın önde gelen temsilcilerinden biri olan R. Barthes, göstergebilim (semiyoloji) üzerinde de durmuş, göstergebilimin, dilbilimin bir bölümü olduğunu ileri sürmüştür. Başlıca yapıtları: "Le Degré Zéro de L'Ecriture" (Yazının Sıfır Noktası, 1953), "Mythologies" (Mitoloji, 1957), "Sur Racine" (Racine Üzerine, 1963), "Eléments de Sémiologie" (Göstergebilim İlkeleri, 1964), "Essais Critiques I" (Eleştiri Denemeleri, I, 1964), "Critique et Vérité" (Eleştiriler ve Doğrular, 1966), "Sade, Fourier, Loyola" (1971), "Essais Critiques II" (1972), "Le Plaisir du Texte" (Metnin Tadı, 1973), "Roland Barthes par Roland Barthes" (Roland Barthes, Roland Barthes'i Anlatıyor, 1975), "Leçon" (Dersler, 1978), "Essais Critiques III, L'Obvie et L'Obtus" (1982), "Communications" (İletişimler, 1982).

Dost Site