Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Refet Bele Kimdir? Hakkında Bilgi

Refet Bele Kimdir?

Refet Bele Kimdir?

(1881 İstanbul-1963 İstanbul), Kurtuluş Savaşı komutanlarından. Harp Okulu'nu ve Harp Akademisi'ni bitirdi. I. Dünya Savaşı'na katıldı. Üçüncü kolordu komutanı olarak Mustafa Kemal ile birlikte Samsun'a çıktı. TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında etkili bir rol oynadı. İçişleri ve millî savunma bakanlığı yaptı. Mudanya Mütarekesi'nden sonra Doğu Trakya'yı teslim almakla görevlendirildi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na girdi. "İzmir Suikasti" dolayısıyla bir ara tutuklandı. 1939-1950 yıllarında İstanbul milletvekili olarak TBMM'de bulundu.

Dost Site