Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Pierre Corneille Kimdir? Hakkında Bilgi

Pierre Corneille Kimdir?

Pierre Corneille Kimdir?

(1606 Rouen-1684 Paris), Fransız oyun yazarı. Hukuk öğrenimi gördü (1622-1624). Rouen belediyesinde avukatlık yaptı. Oyun yazarlığına başladıktan sonra komedileriyle büyük başarı kazandı. 1636'da "Cid" adlı traji-komedisiyle başlayan ve 1643'e dek süren dönem içersinde bir dizi başyapıt verdi. Fransız Akademisi üyeliğine seçildi (1647). Yedi yıl yeni oyun yazmadı (1652-1659). Yeniden yazmaya başladığında, karşısında beğenisi değişmiş bir kuşak buldu. Mutsuz ve yoksullaşmış olarak öldü. Büyük Corneille diye de anılan yazar, klasik Fransız trajedisinin yaratıcısı ve Racine ile birlikte başlıca temsilcisi sayılır. İlk yapıtları olan komedilerinde İspanyol entrika komedilerini örnek aldı. Ünlü oyunu "Cid", bir ulusal kahramanın aşk ve onur arasındaki dramatik çatışmada düğümlenen serüvenini işler. Corneille'in, "Cid"i (1637) izleyen "Horace" (1640), "Cinna" (1641) ve "Polyeucte" (1642) gibi trajedilerinde Fransız Akademisi'nin biçim yasalarını (üç birlik kuralı vb.) katılıkla uyguladığı görülür. Ününü pekiştiren bu yapıtlarındaki kahramanlar, mutlak monarşiye uygun bir kahramanca ülkücülüğü temsil ederler. Yazar onları olduğu gibi değil, olmaları gerektiği gibi çizer. Yüce bir üslupla, yüce kahramanların yer aldığı yüce olayları işler. Oyunlarının konularını öncelikle Roma tarihinden alan Corneille'in, tiyatro tarihi açısından getirdiği büyük yenilik, antik yazgı-trajedisi geleneğini aşmasında ve kahramanlarını akılcılık (rasyonalizm) doğrultusunda biçimlendirmesinde yatar. En başarılı komedisi olan "Le Menteur" (Yalancı, 1643), aynı zamanda klasik Fransız komedisinin de başlangıcını oluşturur.

Dost Site