Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Paul Claudel Kimdir? Hakkında Bilgi

Paul Claudel Kimdir?

Paul Claudel Kimdir?

(1868 Aisne/Fransa-1955 Paris), Fransız şair ve oyun yazarı. 1892'de Dışişleri bakanlığına girdi; Japonya, ABD, Avusturya, Çin gibi ülkelerde konsolosluk ve büyükelçilik yaptı. 1935'te emekliye ayrıldı ve Fransa'ya yerleşti. 1946'da Fransız Akademisi üyeliğine seçildi. Bir ara geçirmiş olduğu dinsel bunalım, sanatı üzerinde yönlendirici bir etki yaptı, hatta yazılarını İncil'in ayetlerini andıran bir biçimde yazmasına yol açtı. İnsanın varoluş amacını Hristiyanlık'taki manevi kurtuluşa bağladı. 1911-1912'de dört cilt olarak yayımlanan tiyatro yapıtlarının başlıcaları şunlardır: "Tète d'Or" (Altın Baş, 1890), "La Ville" (Kent, 1892), "La Jeune Fille Violaine" (Genç Kız Violaine, 1892), "L'Otage" (Tutsak, 1911), "L'Anonce Faite á Marie" (Meryeme Bildirilen Haber, 1912) ve "Le Soulier de Satin" (Saten Pabuçlar, 1929). Şiir kitaplarından bazıları ise: "Cinq Grandes Odes" (Beş Büyük Od, 1911), "Deux Poémes d'Eté" (İki Yaz Şiiri, 1914), "Feuilles de Saints" (Azizlerin Sayfaları, 1915-1925). Düzyazılarından en önemlileri: "L'Art Poétique" (Şiir Sanatı, 1907) ve "Positions et Propositions" (Durumlar ve Öneriler, 1929).

Dost Site