Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

nazım biçimi ile ilgili bilgi kaynakları

Aruz ölçüsünün belli bir kalıbıyla yazılan dört dizelik nazım biçimi. Kafiye düzeni rubainin aynıdır. Aruzun failâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılır. Tuyug terimi "duy-" kökünden türemiştir. Cinasl... devam
19. yüzyıl sonlarında özellikle Edebiyatı Cedidecilerin geliştirdikleri bir nazım biçimi. Divan şiirindeki müstezattan şu özellikleriyle ayrılır: a) Serbest müstezat, hem aruz hem de hecenin çeşitl... devam
Halk şiirinde kendine özgü bir ezgiyle söylenen, genellikle kavuştaklı bir nazım biçimi. Türkü terimi, Türk sözüğünün, sonuna Arapça ilgi eki "î"nin eklenmesiyle türetilmiştir. Türkî (Türke özgü) sözc... devam

nazım biçimi ile ilgili 3 içerik görüntüleniyor.

tags familya Groningen Üniversitesi Cariye Aromatik halka hangi ülkenin başbakanlığını yapmıştır dömeke savaşı adıyaman nerededir? West Virginia Dolmabahçe Şükür namazı filarmoni Hidroliz geğirme nedir esrar hakkında bilgi The Sane Society Tubuai Adaları Kuzgun Acar hayatı botanik Paris Havzası Oecanthus pellucens Hücre Duvarı The Quare Fellow terlik erigme Andların Cordillera Orientale alkali Mekke barakuda balığı Tiempo Mexicano Robert College

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site