Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Molla Cami Kimdir? Hakkında Bilgi

Molla Cami Kimdir?

(1414 Harcird-1492 Herat), İranlı şair, bilgin ve mutasavvıf. Herat Medresesi'ni bitirdi. Semerkant Uluğbey Medresesi'nde riyaziye dersleri gördü. Bir aşk macerası, onu tasavvufa yöneltti. Nakşibendi tarikatı ile ilgilendi. Timuroğulları hükümdarı Hüseyin Baykara, Herat'ı alınca oraya dönüp Baykara'nın yakınları arasına katıldı. Ölümünden sonra Safevîler, Sünnî inançları içerdiği gerekçesiyle yapıtlarını yasakladılar. Başlıca yapıtları: "Subhat-ül Ebrar" (Hayır Sahiplerinin Subhası), "Yusuf ile Züleyha", "Baharistan", "Kitabül Musiki", "Fatihat-üş-Şebab" (Gençliğin Başlangıcı) ve "Hatımetül-Hayat" (Hayatın Sonu).

Dost Site