Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Metin And Kimdir? Hakkında Bilgi

Metin And Kimdir?

Metin And Kimdir?

(1927 İstanbul)yazar. İlk ve ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde, yükseköğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1956'da Rockfeller bursu alarak bir buçuk yıl Avrupa ve ABD'de sahne sanatları üzerine araştırmalar yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu ve "Meşrutiyet Çağı Siyasal, Hukuk ve Toplumsal Düzeninin Türk Tiyatrosuna Etkisi" konusundaki tezi ile doktorasını verdi. Bu fakültede ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı ve profesör oldu. İlk yazılarını Forum dergisinde (1956) yayımlayan Metin And, daha sonra Değişim, Dost, Türk Dili dergileriyle Ulus, Vatan, Milliyet Sanat dergi ve gazetelerinde eleştiri ve inceleme yazıları yazdı. "Geleneksel Türk Tiyatrosu" adlı kitabı ile 1970 Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü'nü, Türkiye İş Bankası'nca düzenlenen "Kültürel Etkinliklerde Malî, Sınaî ve Ticarî Büyük Kuruluşların Rolü Ne Olmalıdır?" konulu yarışmada da birincilik ödülünü aldı (1980). Ayrıca Metin And 1983'te Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü'nü, 1986'da da Légion d'Honneur nişanının "officier" unvanını aldı. And'ın önemli yapıtları: "100 Soruda Türk Tiyatrosu" (1970), "Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu 1908-23" (1971), "Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu" (1972), "Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu" (1983), "Tiyatro Kılavuzu" (1973), "Osmanlı Tiyatrosu" (1976), "Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu" (1977), "İnsanüstülük Taslıyanların İç Yüzü" (1981), "Türk Tiyatro Tarihi" (1994, "Bale ve Opera Sahnelerinde Kanunî Süleyman İmgesi" (1999).

Dost Site