Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Memduh Şevket Esendal Kimdir? Hakkında Bilgi

Memduh Şevket Esendal Kimdir?

Memduh Şevket Esendal Kimdir?

(1883 Çorlu-1952 Ankara), öykü, roman yazarı. Çocukluk yıllarında düzenli bir öğrenim yapma olanağı bulamadı. Balkan Savaşları'na kadar toprağa bağlı işlerde çalışarak ailesini geçindirdi. Bir yandan da İttihat ve Terakki Fırkası'nda siyasal mücadeleye atıldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşti. Partinin Anadolu illeri müffettişi olarak çalışmaya başladı. I. Dünya Savaşı yenilgisinden sonraki mütareke döneminde İstanbul'a dönmeyerek Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce ortaelçi olarak Azerbaycan'a gönderildi (1920). Bir süre İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra Tahran elçiliği (1925-1930), Elazığ miletvekilliği (1930-1932), Kabil ve Moskova elçilikleri, Bilecik milletvekilliği ve CHP genel sekreterliği görevlerinde bulundu (1932-1945). 1946'da Bilecik'ten bir kez daha milletvekili seçildi. İlk öykülerini yayımladığı Meslek (1925) dergisinden sonra Sanat ve Edebiyat, Ulus, Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili gazete ve dergilerinde (1947-1952) yazdı. "Ayaşlı ve Kiracıları" (1945, ayrıca TV dizisi oldu), adlı romanı ile CHP Roman Armağanı'nda derece aldı. I. Dünya Savaşı kuşağının edebiyatımızda yarattığı gelişme içinde, anlatımda yalınlık ilkesini uygulayan öyküleriyle Esendal'ın önemli bir yeri vardır. Öykülerinin en belirgin özelliği, çizdiği tipleri ruhsal bakımdan derinlemesine yansıtan derin bir gözlem gücüne dayanmasıdır. Yapıtları: "Ayaşlı ve Kiracıları" (roman, 1934), "Hikâyeler" (birinci kitap, 1946, ikinci kitap, 1946). Bu kitaplar "Otlakçı" ve "Mendil Altında" adlarıyla Dost yayınevi tarafından yeni kapaklarla çıkarıldı (1958), "Temiz Sevgiler" (öyküler, 1965), "Ev Ona Yakıştı" (1972).

Dost Site