Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Mehmet Suphi Ezgi Kimdir? Hakkında Bilgi

Mehmet Suphi Ezgi Kimdir?

Mehmet Suphi Ezgi Kimdir?

(1869 Üsküdar/İstanbul - 1962 Beykoz/İstanbul), müzik bilgini ve besteci. Müzik eğitimine beş yaşında başlayan Ezgi, hanende ve tamburi olarak yetişti. 1892'de Askerî Tıbbiye'yi doktor yüzbaşı olarak bitirdi. Çeşitli yerlerde doktorluk yaptıktan sonra, 1923'te kendi isteğiyle emekli oldu. Türk müziğinin makam ve usulleri üzerinde araştırmalar yaptı. 700'den fazla yapıtı olduğu hâlde, bunlardan ancak 165'i yayımlandı. Başlıca yapıtları: "Amelî ve Nazarî Türk Musikisi", "Solfej ve Tambur Metodu", "Tamburi Mustafa Çavuş'un 36 Şarkısı".

Dost Site