Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Mehmet Emin Ali Paşa Kimdir? Hakkında Bilgi

Mehmet Emin Ali Paşa Kimdir?

Mehmet Emin Ali Paşa Kimdir?

(1815 İstanbul - 1871 İstanbul)Tanzimat devrinin Fransız taraftarlığı ile ünlü devlet adamı. Mısırçarşısı'nda aktarlık yapan fakir bir esnafın oğludur. Divanı Hümayun kaleminde memurluk hayatına başladı, oradan Tercüme Odası'na geçti. Mustafa Reşit Paşa Londra elçiliğine atanınca o da elçilik müsteşarlığına getirildi. Daha sonra, Londra elçiliği maslahatgüzarı, bir yıl sonra da Osmanlı Devleti'nin Londra büyükelçisi oldu (1841). 1846'da Reşit Paşa sadrazam olunca o da hariciye nazırı oldu. 1852'de sadrazamlığa getirildi, ancak birkaç ay sonra görevden alınarak önce İzmir, sonra da Bursa valiliğine atandı. Kırım Savaşı sürerken ikinci kez sadrazam oldu (1855). Ali Paşa bundan sonra üç kez hariciye nazırlığı, üç kez de sadrazamlık yaptı. Son sadrazamlığı sırasında özellikle Sırbistan ve Girit sorunlarıyla uğraştı.

tags Mehmet Emin ALİ PAŞA kimdir? hayatı hakkında bilgi ile ilgili

Dost Site