Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Mehmet Cavit Bey Kimdir? Hakkında Bilgi

Mehmet Cavit Bey Kimdir?

Mehmet Cavit Bey Kimdir?

(1875 Selânik-1926 Ankara), Osmanlı maliyecisi. Çeşitli memurluk ve öğretim görevlerinde bulundu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. İlk Osmanlı meclisinde milletvekili ve 31 Mart olayından sonra maliye bakanı oldu (1909). Bir ara bayındırlık bakanlığı yaptı. Mondros silâh bırakışmasının ilk günlerine dek Osmanlı maliyesinin önde gelen kişisiydi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra gıyabında hapse mahkûm oldu. Lozan Konferansı'nda devlet borçları konusundaki tutumu, ulusal çıkarlara aykırı görüldü. Atatürk'e karşı düzenlenen İzmir suikastıyla ilgisi görülerek idam edildi. Ekonomi konularında yapıtları vardır. Anıları 1943-1946 yılları arasında Tanin gazetesinde yayımlandı.

Dost Site