Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Marcus Porcius Cato Kimdir? Hakkında Bilgi

Marcus Porcius Cato Kimdir?

Marcus Porcius Cato Kimdir?

(İ.Ö. 234 Tusculum-İ.Ö. 149 Tusculum), Romalı devlet adamı, general ve yazar. "İhtiyar" anlamına gelen "Cencorius" takma adıyla bilinir. 17 yaşında Roma ordusuna girerek ilk kez Hannibal'e karşı savaştı. Asker Tribunus'u seçildi ve Sicilya Quastor'u oldu. Sicilya valiliğine getirildi ve İ.Ö. 184'te konsül seçildi. Tüm bu görevlerde debdebe ve savurganlıkla savaştı. Yunan kültürünün etkisiyle Roma düzeninin bozulacağına inandığından, Atina'dan elçi olarak gelen Yunan filozoflarını Roma'ya sokmadı. İ.Ö. 157'de Kartaca'ya yaptığı bir gezide buranın yeniden güçlendiğini gördü ve bundan sonra tüm çabasını Kartaca'nın yok edilmesi üzerinde yoğunlaştırdı. Üçüncü Pön Savaşı'nın çıkmasında etkili oldu. Devlet adamlığının yanı sıra edebiyat ve tarihle uğraştı. Tarımsal ekonomiyi konu alan "De Agricultura" (Tarım Üzerine) ve Roma tarihini inceleyen "Origines" (Başlangıçlar) adlı iki önemli yapıtı vardır. "De Agricultura", Lâtin edebiyatının en eski düzyazısıdır. "Origines" ise, Lâtince yazılmış ilk Roma tarihidir.

Dost Site