Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Louis Aragon Kimdir? Hakkında Bilgi

Louis Aragon Kimdir?

Louis Aragon Kimdir?

(1897 Paris - 1982 Paris)Fransız şairi ve romancısı. Zengin bir ailenin çocuğudur. Hekimlik öğrenimi görürken askere alındı. 1919'da öncü sanat hareketi dadaizmi benimsedi ve bu doğrultuda şiirler yazdı. Breton'la birlikte "Littérature" dergisini çıkardı (1919). Dada hareketi son bulunca, 1924'te Breton, Soupault ve Eluard'la birlikte gerçeküstücülük akımının önde gelen bir temsilcisi oldu. "Le Paysan de Paris" (Paris Köylüsü) adlı romanı gerçeküstücülüğün başyapıtları arasına girdi. 1932'de gerçeküstücülük akımından koptu. İdealist sanat anlayışından ve biçimci estetikten tümüyle uzaklaşarak sosyalist gerçekçiliği benimsedi. 1937'de komünist "Ce Soir" gazetesini çıkarmaya başladı. 1939 yılına değin İspanya İç Savaşı'nda çarpıştı. II. Dünya Savaşı sırasında Fransız direniş örgütünün önde gelen liderlerinden biri oldu. Bu dönemde gizlice basılıp dağıtılan yurtsever ve savaşçı şiirleriyle büyük ün yaptı. Karısı Elsa Triolet için yazdığı şiirler bu ününü daha da pekiştirdi. 1953'te ünlü edebiyat ve sanat dergisi "Les Lettres Françaises"in yöneticiliğini üstlendi. Sosyalist gerçekçilik doğrultusunda yazdığı romanlarında burjuva toplumunun çöküşünü ve emekçi sınıfının yükselişini konu edinmiştir. Başlıca yapıtları: (roman) "Les Cloches de Bâle" (Basel'in Çanları, 1934) "Les Communistes" (Komünistler, 1949-1951, 6 cilt); (şiir) "Les Yeux d'Elsa" (Elsa'nın Gözleri, 1942), "Elsa" (1959), "Les Poètes" (1960).

Dost Site