Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Louis Althusser Kimdir? Hakkında Bilgi

Louis Althusser Kimdir?

Louis Althusser Kimdir?

(1918 Birdmandreis/Cezayir-1990 Paris)Fransız düşünürü. Öğrenimini Fransız Yüksek Öğretmen Okulu'nda yapan Althusser, İkinci Dünya Savaşı sırasında Komünist Partisi'ne girdi. Parti içinde ideolojiyi yenileştirmeye çalıştı. Althusserci düşüncenin özü şu soruda yatar: Marx'ın Feuerbach üstüne yazdığı savlara, özellikle de "Filozoflar dünyayı türlü biçimlerde yorumladılar; önemli olan, dünyayı değiştirmektir" savına göre felsefe nedir? Althusser felsefeyi "kuramsal uygulama kuramı" olarak tanımlar. "Lénine et la Philosophie" (Lenin ve Felsefe) ve Réponse á John Lewis" (John Lewis'e Cevap) adlı yapıtlarında, bu ilk tutumunu yeniden gözden geçirir. Marksizm konusunda da değişik görüşleri olan Althusser'e göre gerçek Marksizm "Kapital"le başlar ve yeni bir eylem (praksis) felsefesi önermez, felsefenin yeni bir uygulamasını geliştirir. Öteki önemli yapıtları arasında "Pour Marx" (Marks İçin), "Lire le Capital" (Kapitali Okumak), "Marx et Lénine devant Hegel" (Hegel Karşısında Marx ve Lenin) bulunmaktadır. Ruhsal bir bunalım geçirerek Ecole Normale'i yakmaya kalkışan ve karısını boğarak öldüren Althusser, bir klinikte tedaviye alındı (1981). Ara sıra hastaneden evine çıkan ancak daha sonra tekrar depresyona giren Althusser, zatürree sonucu hastanede öldü.

tags Louis ALTHUSSER kimdir? hakkında bilgi ile ilgili Marks İçin Marx et Lénine devant Hegel

Dost Site