Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kazasker Nedir? Hakkında Bilgi

Kazasker Nedir?

Kazasker Nedir?

Osmanlı Devleti'nde adalet işlerine bakan divan üyesi.
1481 yılına dek bir kazasker varken bu tarihte Anadolu kazaskeri ve Rumeli kazaskeri olmak üzere iki kazaskerlik makamı oluşturuldu. Anadolu kazaskeri Anadolu'daki kadıların, Rumeli kazaskeriyse Rumeli'deki kadıların başıydı. Her ikisinin de rütbesi vezirliğe eşdeğerdi. Ancak Rumeli kazaskeri rütbece daha üstün sayılırdı.

Dost Site