Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Johann Sebastian Bach Kimdir? Hakkında Bilgi

Johann Sebastian Bach Kimdir?

Johann Sebastian Bach Kimdir?

(1865 Eisenach - 1750 Leipzig), Alman bestecisi. Müzikçi bir ailenin çocuğuydu. Sanatına ait ilk bilgileri ağabeyi Johann Christoph Bach'tan aldı. 1700 yılında ağabeyinin ölümü üzerine Lüneburg Michaelis Müzik Okulu'na başladı, çağın ünlü müzikçilerinden George Böhm'ün öğrencisi oldu. Buradan ayrıldıktan sonra Hamburg, Lübeck ve Celle kentlerinde orgcu ve orkestra üyesi olarak çalıştı, üstün yeteneğiyle dikkati çekti. 1703 yılında, iki ay boyunca Weimar saray orkestrasında kemancılık yaptı, sonra Arnstadt'da orgcu olarak görev aldı. 1707 yılında Mühlhausen kilisesine orgcu oldu. Aynı yıl kuzeni Maria Barbara ile evlendi ve bu evlilikten yedi çocuğu oldu. 1714-1717 yılları arasında Weimar saray orkestrasında yöneticilik yaptı. 1720'de karısı öldü. Ertesi yıl yeniden evlendi. Bu eşinden de on üç çocuğu oldu. Oğullarından Wilhelm Friedemann, Carl Philip Emanuel ve Johann Christian Bach, ünlü birer müzikçi olarak babalarının adını yaşattılar. 1723'te "Kontor" unvanıyla Leipzig'deki ünlü Thomas Kilisesi başmüzikçiliğine ve üniversite müzik direktörlüğüne getirildi. Burada kendisini çekemeyenlerin çıkardıkları çeşitli güçlüklere, Üniversite Rektörü Ernesti ile olan anlaşmazlıklarına karşın görevini ölünceye kadar sürdürdü, sayısız öğrenci yetiştirdi. Ünü bütün Almanya'ya, hatta Avrupa'ya yayıldı. Son defa 1747'de Prusya Kralı Büyük Friedrich'in çağrısı üzerine Berlin'e gitti, Potsdam'da konserler verdi. Giderek yorulan gözleri son zamanlarda bir hayli zayıflamıştı. 1750 yılının Ocak ayında görme yeteneğini tümüyle yitirdi. 28 Temmuz 1750'de Leipzig'de öldü. Bach'ın yapıtlarında dindarlığının izleri açıkça görülür. Çünkü müzik onun gözünde bir tapınmaydı. Dinî yapıtlarının başında "Johannes-Passion" ve "Matthaus-Passion" gelir. 200 kadar kilise kantatını türlü kutsal günler için yazmıştır. "Noel", "Yortu" ve "Göğe Çıkış" oratoryaları, bu biçimin gerçek üstün örnekleri olarak kabul edilir. Çalgı müziği yapıtlarından, org için "prelüd", "fuga", "toccata", "fantezi" ve "sonat"ları; klavsen için 48 "prelüd" ve "fuga"yı toplayan "Das Wohltemperierte Klavier" (İyi Düzenlenmiş Klavsen" adlı albümler ile klavsen eşliğinde çalgılar için "sonat"lar, "konçerto"lar ve "süit"leri ve orkestra eşliğinde türlü çalgılar için düzenlenen "Brandenburg Konçertoları" birer müzik anıtı olarak kalmıştır. Bach'ın yapıtları "kontrapunto" tekniğinin keskin bir bilinç ve mantığa dayanan ses kalıplarının istifleridir ve Bach, sözle sesi, çağına kadar görülmeyen bir incelikle bağdaştırmış bir bestecidir.

Dost Site