Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Jean Calvin Kimdir? Hakkında Bilgi

Jean Calvin Kimdir?

Jean Calvin Kimdir?

(1509 Noyon/Picardie-1564 Cenevre), Fransız din adamı ve reformcusu; Kalvinizm'in kurucusu. Babası, Noyon Piskoposluğu'nda görevli bir din adamıydı. Önce Noyon ve Paris'te dinbilim, daha sonra Orléans ve Bourges'da hukuk öğrenimi gördü. 1533'te Katolik kilisesinden koptu ve reform hareketine katıldı. Bu yüzden Fransa'dan kaçmak zorunda kaldı. Basel'e yerleşti. Burada 1536'da Kalvinizm'in temel ilkelerini içeren "Christianae Religionis İnstitutio" (Hristiyan Dininin Kurumları) adlı başyapıtını yayımladı. Aynı yıl Cenevre'ye gitti ve reformcu Farel'in ısrarıyla orada kalarak, kendi öğretisini uygulamaya başladı. Fakat sert disiplini nedeniyle Cenevre'den uzaklaştırıldı (1538). Bunun üzerine Strasbourg'da bir kilise kurdu, dinbilim dersleri verdi. 1541'de belediye meclisi ve yandaşları tarafından geri çağrılınca Cenevre'ye döndü. Siyasî ve dinî muhalefeti bastırarak teokratik bir cumhuriyet kurdu. Düşmanlarını ve rejim aleyhtarlarını Cenevre'den sürdürdü. 1555'te her türlü muhalefet susturulmuştu. Calvinciler 1561'de öbür Protestan reformculardan ayrıldılar. Calvin, Cenevre'yi reformcu öğretinin merkezi hâline getirdi. Kalvinizm, kısa sürede İsviçre'de ve birçok Avrupa ülkesinde yayıldı. (bakınız) KALVİNİZM

Dost Site