Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

İsmet Zeki Eyüboğlu Kimdir? Hakkında Bilgi

İsmet Zeki Eyüboğlu Kimdir?

(1925 Maçka/İstanbul), yazar, çevirmen. Ortaöğrenimini Vefa Lisesi'nde (1948), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü'nde tamamladı (1953). Yazar ve çevirmenlik yaptı; folklor ve dil araştırmalarının yanı sıra Yelken, Soyut, Yeni Ufuklar, Cumhuriyet, Yansıma dergi ve gazetelerinde (1958-1972) yeni-eski edebiyat üzerine inceleme ve eleştirme yazılarıyla tanındı. Başlıca yapıtları: "Destanlar İçinde Fatih" (antoloji, 1963), "Divan Şiirinde Sapık Sevgi" (inceleme, 1968), "Türk Şiirinde Tanrı'ya Kafa Tutanlar" (inceleme, 1968), "Baki" (inceleme, 1972), "Anadolu İnançları" (1974), "Karadeniz Aşk Türküleri" (1976), "Alevîlik, Sünnîlik, İslâm Düşüncesi" (1979), "Şeyh Bedrettin ve Varidat" (1980), "Anadolu Uygarlığı" (1981), "Geçmişin Yaşama Gücü" (1982), "Yedi Askı: Arap Şiirinin İlk Parlak Dönemi" (1985), "Günün Işığında Tasavvuf, Mezhepler, Tarikatlar Tarihi" (1986), "Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü" (1988), "Şeytan Ayetleri Söylencesi" (1989), "Uygarlığın Çıkmazları" (1990), "Alevî Bektaşî Edebiyatı" (1991).

Dost Site