Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Hz.ebu Musa El-Eş'ari Kimdir? Hakkında Bilgi

Hz.ebu Musa El-Eş'ari Kimdir?

(?-663 Kûfe), Hakem Olayı'na karışan ve Ali'nin hakemliğini yapan İslâm ileri gelenlerinden. Muhammet zamanında Müslüman oldu, İslâmiyet'i kabulünden bir süre sonra Habeşistan'a göç etti. Halife Ömer zamanında Basra valiliğine tayin edildi, ancak Basra'ya varmadan Kûfe halkının isteği üzerine Kûfe valiliğine getirildi. Burada başarılı olamadı ve tekrar Basra valiliğine atandı. Halife Osman döneminde Basra valiliğinden alındı, bir süre sonra Kûfe valiliğine getirildi. Sıffin Savaşı'nda Ali'nin hakemliğini yaptı. Her iki tarafın da düşmanlığını kazandı. Mekke'ye zor kaçtı. Ali'nin ölümünden sonra Kûfe'ye geldi.

Dost Site