Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Hüseyin Kazım Kadri Kimdir? Hakkında Bilgi

Hüseyin Kazım Kadri Kimdir?

Hüseyin Kazım Kadri Kimdir?

(1870 İstanbul - 1934 Tarsus), bilim adamı. İlköğrenimini Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi'nde yaptıktan sonra İzmir'deki ticeret mektebine gitti. Öğrenimi sırasında İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça öğrendi. 1908'de Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahit ile birlikte Tanin gazetesini çıkardı. 1910'da Halep, 1911'de Selânik valiliği yaptı. Bir yıl sonra Saruhan (Manisa) milletvekili olarak meclisi girdi. I. Dünya Savaşı'nın başında İttihat ve Terakki ile arası bozulunca uzun süre Beyrut'ta oturdu. Büyük bir Türkçe sözlük hazırlamaya girişti. 1918'de İstanbul'a döndü ve son Osmanlı Meclisi'nde Aydın milletvekili olarak bulundu. İstanbul Hükümeti tarafından 5 Aralık 1920'de Ankara'ya gönderilen arabulucu heyetinde yer aldı. Başlıca iki eseri, "Türk Lügatı" (1927-1928) ve "Mahdumkulu Divanı ve Yedi Asırlık Türkçe Bir Manzume"dir (1924).

Dost Site