Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Henri Becquerel Kimdir? Hakkında Bilgi

Henri Becquerel Kimdir?

Henri Becquerel Kimdir?

(1852 Paris-1908 Le Croisic), Fransız fizikçisi. Bilgin bir ailenin oğluydu. Büyükbabası Antoine César Becquerel'in (1788-1878) başta pil, elektrokimya ve telgraf olmak üzere önemli çalışmaları vardır. Babası Alexandre Edmond Becquerel (1820-1891) ise spektrografiyi icat etmiştir. Henri Becquerel 1877'de mühendis, 1892'de Museum Naturelle'e, 1895'te de Polytechnique Yüksek Okulu'na profesör oldu. 1889'da İnstitute üyesi olan Becquerel, X ışınlarının bulunmasından sonra, bu ışınlarla fosforışı olayı arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını araştırdı. Böylece 1896'da uranyum tuzlarında radyoaktivite olayını buldu. Bir elektromıknatıs tarafından sağlanan manyetik alanda, uranyumun saçtığı ışınları çözümledi ve bu ışınların uranyum atomuna özgü ve uranyumun bütün bileşikleri için geçerli olduğunu ortaya koydu. Uranyum ışınlarına tutulan gazların iyonlaşmasını da Becquerel buldu. Işınlarla ilgili incelemelerini, "Recherches Sur Un Propriété Nouvelle de la Matiere" (Maddenin Yeni Özellikleri Üzerine Araştırmalar) adlı yapıtında açımladı. 1903'te Nobel Fizik Ödülü'nü Pierre ve Marie Curie ile paylaştı.

Dost Site