Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Hans Christian Andersen Kimdir? Hakkında Bilgi

Hans Christian Andersen Kimdir?

Hans Christian Andersen Kimdir?

(1805 Odense-1875 Kopenhag)Danimarkalı yazar. Çocukluğu yoksulluk ve yalnızlık içersinde geçti, ama zengin hayal gücüyle, kitaplar ve kukla oyunlarıyla kendine özgü bir dünya yarattı. Düzenli bir öğrenim görmedi. Babasının ölümü üzerine Kopenhag'a giderek Krallık Tiyatrosu'na girdi. Yetenekleriyle kralın da dikkatini çekti ve onun desteğiyle lise ve üniversite öğrenimini tamamladı (1822-1828). "İmprovisatoren" (Doğaçtan Yapan) adlı romanıyla ilk başarısını kazandı (1835). Aynı dönemde ilk masallarını yayımladı, ama bunların değeri ülkesinde uzun süre anlaşılmadı. 1835-1872 yılları arasında yazdığı 168 masalın konusunu Danimarka, Alman, Yunan kaynaklarından, eski halk efsanelerinden, tarih ve edebiyattan, öncelikle de günlük yaşamdan aldı. Bütün masallarında hakça bir dünya düzenine duyulan özlem, iyiliğin kötülüğü alt edeceğine duyulan inanç dile getirilir; coşumcu ögelerle gerçekçi ögeler iç içe bulunur. Masalları genellikle çocuklar tarafından okunmakla birlikte, birçok masalının asıl ve derin anlamı, ancak yetişkinler tarafından kavranabilir. Bugüne dek yüzün üstünde dile çevrilen "Andersen Masalları" dünya çocuk edebiyatının en tanınmış yapıtları arasında yer almaktadır.

Dost Site