Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Georges Clemenceau Kimdir? Hakkında Bilgi

Georges Clemenceau Kimdir?

Georges Clemenceau Kimdir?

(1841 Vendée-1929 Paris), Fransız politikacı. Tıp öğrenimi gördü. 1869'da doktor oldu. Daha tıp öğrenciliği sırasında İkinci İmparatorluğa karşı ve cumhuriyet yanlısı yazılar yazdı. Bu yüzden birkaç kez tutuklandı. 1870'ten sonra belediye başkanlıkları ve milletvekilliği yaptı. Çıkardığı gazetelerle yolsuzluklara karşı savaştı. Dreyfus Davası'nın yeniden ele alınması için mücadele etti. İçişleri ve çalışma bakanlıkları yaptı. 1917'de I. Dünya Savaşı'nın en bunalımlı günlerinde başbakan oldu. Mareşal Foch'un tasarımlarını destekleyerek, I. Dünya Savaşı'nın bağlaşıkların zaferiyle sonuçlanmasında etkili oldu. Ancak savaştan sonra yenilen devletlere karşı aşırı kin ve öc alma duygularının etkisiyle davrandı. 1920 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu, fakat kazanamadı.

Dost Site