Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

George Berkeley Kimdir? Hakkında Bilgi

George Berkeley Kimdir?

George Berkeley Kimdir?

(1685 İrlanda-1753 Oxford), İrlandalı piskopos ve düşünür. Dublin'de öğrenim gördükten sonra rahip oldu. Yunanca, İbranice ve dinbilim dersleri verdi. 1713-1720 yılları arasında Fransa, İtalya ve Japonya'yı gezdikten sonra, Derry Papaz Okulu yöneticiliğine getirildi. Hristiyanlığı yaymak için, Bermuda Adaları'ndaki Rhode Adası'na gitti (1728). 1735 yılında İrlanda'da Cloyne Piskoposluğu'na atandı. Berkeley'in felsefe etkinliği, özellikle din felsefesine yöneliktir. Maddeciliğin, Tanrıtanımazlığın ve dinsizliğin hızla gelişmesini kaygıyla karşılayan düşünür, doğaya ilişkin görüşlerini ortaya koyarak bu akımlara karşı çıktı. Berkeley'e göre, madde dünyası olgulardan oluşur, tözü ve sürekliliği yoktur. Yalnızca ruhlar ve ruhların düşünceleri vardır. Maddelerin varlığı, algılanmış olmaktan ileri gelir; duyusal değişikliklerin nedeni ne maddesel varlıktadır ne de bizde; bu neden Tanrı'dadır. Başlıca yapıtları: "The Theory of Vision" (Görme Kuramı, 1708), "Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge" (Bilginin İlkeleri Üzerine Bir İnceleme, 1710), "Three Dialogues Between Hylas and Philonous" (Hylas ile Philonous Arasında Üç Söyleşi, 1713), "Alciphron, or The Minute Philosopher" (Alcipron, ya da Önemsiz Filozof, 1732), "Siris: A Chain of Philosophical Reflexions and İnquiries Concerning the Virtues of Tar-water" (Siris: Katranlı Suyun Erdemleri Üzerine Felsefî Düşünce ve İncelemeler, 1744).

Dost Site