Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Geoffrey Chaucer Kimdir? Hakkında Bilgi

Geoffrey Chaucer Kimdir?

Geoffrey Chaucer Kimdir?

(1340 Londra-1400 Londra), İngiliz şairi. Gençliğinde III. Edward'ın oğullarından birinin hizmetinde bulundu, daha sonra şövalye adaylığı unvanını aldı ve kendisine yaşadığı sürece ödenmek üzere maaş bağlandı. Chaucer, edebiyat yaşamına Orta Çağ Fransız edebiyatının etkisi altında başladı. Bu dönemde "The Booke of the Duchesse" (Düşes'in Kitabı, 1369) adlı şiir kitabını yazdı. Bu şiir, o dönemin Fransız şairlerinin kullandığı biçimlerle yazılmıştı. 1378 yılında İtalya'ya giden Chaucer, Dante'nin yapıtlarını inceledi; Petrarca ve Boccaccio'yla tanıştı. Onlardan, anlatım yapısının ve tekniğinin önemini, karakterlerini bireyselleştirmeyi ve gündelik konuşmanın müzikalitesi ile deyimlerini yakalamayı öğrendi. Chaucer'ın bu dönem yapıtları arasında "The House of Fame" (Şöhretin Evi, 1374-1380), "The Parliament of Foules" (Kuşlar Parlamentosu, 1377-1386), "The Legend of Good Womens" (İyi Kadınlar Efsanesi, 1380-1386) ve "Troilus and Criseyde" sayılabilir. Şairin, İngiliz etkisinde olduğu dönemin en önemli örneği ise "The Canterbury Tales" (Canterbury Masalları, 1373) adlı yapıttır. Burada, önceki yapıtlarından farklı bir durum göze çarpar; İngiliz etkisi yalnızca edebî ögelerle sınırlı kalmaz, Chaucer'ın kendi toprağının ve çağının soluğu hissedilir. Dekor, artık eski Troya'nın düşsel dünyası değildir. "The Canterbury Tales", Londra ve Canterbury arasında, yolda geçer. Kendinden önceki yazarlardan etkilendiği zaman bile, yenilikçi bir bakış geliştiren Chaucer, İtalyan edebiyatını İngiltere'ye tanıtmış, sonradan İngiliz şiirinde gelenekselleşen hece biçimlerini ve ölçülerin çoğunu ilk kez kullanmış ve bireysel karakterler çizen, karakterlerini psikolojik olarak inceleyen ilk İngiliz şairi olmuştur. Chaucer'ın mezarı, Westminster Kilisesi'nde, daha sonradan "Şairler Köşesi" olarak adlandırılan yerdedir.

Dost Site