Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus Kimdir? Hakkında Bilgi

Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus Kimdir?

Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus Kimdir?

(İ.Ö. 63 Roma-İ.S. 14 Nola)ilk Roma imparatoru. Büyük dayısı Sezar, Octavianus'u manevî evlâdı ve tek vârisi yaptı (İ.Ö. 45). Bu durumda Octavianus, dönemin konsülü Antonius'a rakip oldu. Sezar'ın İ.Ö. 44'te öldürülmesinden sonra imparatorlukta her ikisi de hak iddia etti. Mutine'de savaştılar (İ.Ö. 43). Bu savaşta yenilmesine karşın Octavianus, Roma Senatosu'nun Antonius'a yüz çevirmesinden yararlanarak Antonius ve Lepidus'la birlikte kurulan ikinci triumvirliğe girdi (İ.Ö. 43). Daha sonra doğuda cumhuriyete bağlı kalan Brotos ve Cassius yönetimindeki orduyu Phillipe'de yendikten sonra (İ.Ö. 423), imparatorluğu aralarında paylaştılar. Aralarında yaptıkları anlaşma uyarınca Antonius da Batı Avrupa'yı aldı. Ancak, triumvirliğin üyeleri arasında kısa süre sonra anlaşmazlıklar başgösterdi. Sezar gibi mutlak yetke isteyen Octavianus, önce Afrika'daki Lepidus'un siyasal yetkilerini ortadan kaldırdı. Daha sonra, Antonius'un doğuda Kleopatra ile eğlenceye dalarak Roma'ya karşı görevlerini unuttuğu gerekçesiyle Senato'yu Mısır'a karşı savaş açmaya razı etti. Antonius'u Aktium'da yenerek, Mısır'ı egemenliği altına aldı (İ.Ö. 31). Octavianus'un bir yıl sonra İskenderiye'yi de alması üzerine Antonius ve Kleopatra intihar ettiler. Aktium zaferiyle dünya egemenliğini kuran Octavianus'a, Roma Senatosu İ.Ö. 16'da mutlak yetkesini pekiştiren augustus unvanını verdi.

Dost Site