Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Franz Babinger Kimdir? Hakkında Bilgi

Franz Babinger Kimdir?

Franz Babinger Kimdir?

(1891 Weiden-1967 Weiden), Alman Türkoloğu ve tarihçisi. Würzburg ve Münih'de tarih ve sanat tarihi okudu. Hindoloji ve Semitik filolojisinde doktora yaptı (1914). Aynı yıl gönüllü asker olarak Türkiye'ye geldi. Osmanlı ordusu içinde Çanakkale, Kafkasya, Irak ve Galiçya cephelerinde görev aldı. Berlin Üniversitesi'nde İslâm bilimleri doçenti, sonra da profesörü oldu (1924). Naziler görevine son verince 1933-1943 yılları arasında konuk profesör olarak Bükreş ve Yaş kentlerinde kaldı. 1947'de yeniden Yakın Doğu tarihi ve Türkoloji profesörü olarak Münih Üniversitesi'nde görev aldı. Türk tarihi, özellikle de kültür ve edebiyatı üzerinde çalışan Babinger, bu alanlarda birçok yapıt verdi. Babinger'in, İslâm Ansiklopedisi'nde Türklerle ilgili yüzden fazla makalesi yayımlandı. Almanca olan yapıtlarından bazıları şunlardır: "Schejch Bedreddin" (Şeyh Bedrettin, 1912), "Stambuler Buchwesen im 18. Jahrhundert" (18. Yüzyılda İstanbul'da Kitapçılık, 1919), "Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke" (Osmanlı Tarihçileri ve Yapıtları, 1927), "Ewliya Tschelebi's Reisewege in Kleinasien" (Evliya Çelebi'nin Küçük Asya'da Gezi Yolları, 1930), "Mehmed der Eroberer und Seine Zeit. Weltensttürmer einer Zeitenwende" (Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı. Bir Çağ Sonunun Akıncısı, 1953).

Dost Site