Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

François Noel Babeuf Kimdir? Hakkında Bilgi

François Noel Babeuf Kimdir?

François Noel Babeuf Kimdir?

(1760 Saint Quentin - 1797 Vendome), Fransız kuramcısı ve devrimcisi. Noyon'da kadastro memurluğu yaptı, sonra Roye'da toprak komisyonu üyesi oldu. Köylülere karşı, varlıklı toprak sahiplerinin çıkarlarını temsil etmek zorunda kaldığı bu görevleri sırasında, toplumsal eşitsizliğe yakından tanık oldu. Rousseau'nun yapıtlarını tanıyınca, eşitsizliğe karşı duyduğu öfke daha büyüdü. 27 Temmuz 1974 olaylarından sonra Paris'e yerleşti. Gracchus Babeuf imzasıyla çıkardığı Le Tribun du Peuple gazetesinde özel mülkiyetin kaldırılmasını ve "Eşitler Cumhuriyeti"nin kurulmasını sağlamak amacıyla toprakların ortak mülkiyetini savundu. 1796'da dostları Darthé, Bounarotti ve öteki yandaşlarıyla birlikte rejimi devirmek için bir örgüt kurdu. Mayıs 1796'da bir ihbar üzerine arkadaşlarıyla birlikte tutuklanıp 26 Mayıs 1797'de Vendome'da giyotinle idam edildi. Babeuf, düşünceleriyle 1848 Fransız Devrimi'ni ve Paris Komünü'nü, hatta Marksizm'i etkilemiştir.

Dost Site