Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Fra Angelico Kimdir? Hakkında Bilgi

Fra Angelico Kimdir?

Fra Angelico Kimdir?

(1387 Vicchio-1455 Roma)İtalyan ressamı. Asıl adı Guido di Pietro'dur. Yirmi yaşında Dominiken tarikatına girdi. Ona Angelico denmesi, iyi huyundan ve melek resimlerine olan aşırı sevgisindendi. Yaşamının on yılını Floransa'da San Marco manastırında geçirmiş, oradaki kırk hücrenin çıplak duvarlarını dinsel resimlerle süslemiştir. İsa'nın, Meryem'in, azizlerin yaşamlarından aldığı sahneleri, düşü andıran bir renk ve desen yalınlığıyla, bir şiir havası içinde canlandırmıştır. Angelico, yapıtlarında, dinsel gerçekleri göstermeye çalışmaktansa, gözlerini Tanrı'ya çevirerek yüreğinin coşkusunu yaşatmayı yeğ tutmuştur. Dua etmeden fırçasını eline almadığı, gözyaşı dökmeden bir çarmıh resmi yapmadığı söylenir. Resimlerindeki içe gülen doğa betimlemelerine karşın, akılcı olmayışı, duyduklarını iki boyut içinde aktarmaya devam edişi ve gizemciliği, onu yaşadığı çağdan çok, Orta Çağ'a bağlar. Angelico, her şeyden önce bir rahipti. Asıl amacı, dinsel anıtları ve manastır hücrelerini bilinen anlamda süslemek değil, kutsal kitaplardaki öğretileri göz önüne serecek resimler çizmek, insanları duaya ve dinsel düşüncelere yöneltmekti. Resimlerinde fon olarak gerçek manzaralar kullanan ilk Rönesans sanatçısıdır. Hristiyan ikonografisi tarihinde en büyük yaratıcılardan biri sayılır.

Dost Site