Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eyalet Nedir? Hakkında Bilgi

Eyalet Nedir?

Osmanlı Devleti'nde en büyük idarî birim. Osmanlı idare sistemine göre imparatorluk eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar nahiyelere bölünmüştü. Başlangıçta eyaletlerin başında hem askerî, hem idarî, hem de malî yetkilere sahip beylerbeyleri bulunuyordu. 16. yüzyılda bunlara vezirlik rütbesi de verildi. İmparatorluğun en geniş zamanında sahip olduğu eyaletler şunlardı: 1) Rumeli, 2) Bosna, 3) Budin, 4) Kanije, 5) Eğri, 6) Tameşvar, 7) Anadolu, 8) Karaman, 9) Maraş, 10) Sıvas, 11) Trabzon, 12) Kefe, 13) Diyârı Bekr, 14) Şam, 15) Halep, 16) Çıldır, 17) Erzurum, 18) Kars, 19) Van, 20) Rakka, 21) Şehrizor, 22) Musul, 23) Trablusşam, 24) Girit, 25) Kıbrıs, 26) Cezâyir-i Bahr-i Sefid (Kaptan Paşa Eyaleti), 27) Mısır, 28) Yemen, 29) Bağdat, 30) Trablusgarp, 31) Tunus, 32) Cezayir-i Garp. Günümüzdeyse bu terim bir vali tarafından yönetilen ve içişlerinde bağımsız olan büyük iller için kullanılır.

Dost Site