Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Evrenos Bey Kimdir? Hakkında Bilgi

Evrenos Bey Kimdir?

(? - 1417 Vardar/Yenice), Rumeli ve Makedonya'nın fethinde yararlılık göstermiş bir akıncı beyi. Karesi Beyliği emirlerindendi. Rumeli'de kurulan ilk "uç"lardan birinin idaresini üstlendi. Hacı İlbey ile birlikte Doğu Trakya'daki toprakların korunmasını sağladı. 1385'te Vezir Çandarlı Halil Hayrettin Paşa ile Makedonya'nın fethine başladı. 1402 Ankara Savaşı'nda Şehzade Çelebi Mehmet'in komutasındaydı. Bozgundan sonra, padişah olan Süleyman Çelebi'nin emrine girdi, onun ölümünden sonra, Vardar Yenicesi'ne çekilerek Çelebi Mehmet'i destekledi. Evrenos Gazi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk zengin akıncı beylerindendir, çeşitli vakıf eserleri, camiler, hanlar, imarethaneler yaptırmıştır.

Dost Site