Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Esrar Dede Kimdir? Hakkında Bilgi

Esrar Dede Kimdir?

(?, İstanbul-1796 İstanbul), divan şairi. Asıl adı Mehmed'dir. Ünlü şair Şeyh Galip'in şeyhi olduğu Galata Mevlevîhanesi'ne girerek eğitimini tamamladı. Bir süre sonra aynı tekkede hücre sahibi oldu. Biçimsel yönden Şeyh Galip'in etkisini taşıyan şiirlerinde derin lirizmiyle divan edebiyatının en güzel örnekleri arasına girebilecek beyitler yazdı. Basılmış "Divan"ından başka, Mevlevî şairlerinin yaşamöykülerini anlatan şairler tezkiresi, Ali Enver Efendi tarafından özetlenerek "Semahane-i Edeb" (1891) adıyla yayımlandı.

Dost Site