Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eşkinci Nedir? Hakkında Bilgi

Eşkinci Nedir?

Osmanlı Devleti'nde, müsellem, yörük gibi asker ocaklarında sefere giden asker. Genel anlamda sefere, savaşa katılan demektir. Bu asker ocakları otuzar kişilik ocaklara ayrılmışlardı. Sefer zamanı her ocaktan beş kişi sefere katılırdı. Sefere katılmayanlar, sefere katılanlara 50 akçe vermek zorundaydı. II. Mahmut'un 1826 yılında kurduğu asker ocağına da Eşkinci Ocağı adı verildi. Yeniçeriler bu ocağı da istemeyip isyan etti. Ancak bu, yeniçerilerin son isyanları oldu ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla sonuçlandı.

Dost Site